Psychoterapeuta Lubin

Dzięki temu, że posiadamy bogate doświadczenie zawodowe i uważnie słuchamy swoich klientów, rozumiemy, że często ważna jest nie tylko rozmowa z psychoterapeutą, ale również praca w grupach wsparcia, dlatego do naszej oferty włączona została również tego rodzaju terapia. Lubin stanowi siedzibę prowadzonej przez nas poradni, gdzie zapraszamy wszystkich mieszkańców tego miasta i okolic, którzy potrzebują konsultacji psychologicznych oraz rozmów z osobami o podobnych problemach. Pracujemy z Państwem zarówno grupowo, jak i indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Co oferujemy:

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna inaczej zwana terapią CBT (od ang. Cognitiv Behavior Therapy) zakłada, że każdy człowiek w określony sposób postrzega świat, mówi o nim w charakterystyczny dla siebie sposób, myśli, przeżywa emocje, a to z kolei wpływa na to jak się zachowuje. Terapia polega na tym by osoba, która podejmuje terapię nauczyła się w inny sposób postrzegać rzeczywistość, inaczej o niej mówić, myśleć co wpływa również na zachowanie i przeżywanie emocji w nowy sposób. Klient zgłaszający się na terapię zazwyczaj doświadcza różnego typu problemów nie tylko natury psychiatrycznej, ale również psychologicznej – w związku z tym może doświadczać różnego typu dyskomfortu czy cierpienia. Wspólnie z terapeutą klient uczy się nowego sposobu myślenia, postrzegania sytuacji, zmiany spojrzenia i dystansu do przeżywanych trudności.

Początkowo klient wraz z terapeutą stosują różnego typu techniki uczące nowych umiejętności. Techniki te dobierane są do problemu zgłaszanego przez klienta, czasem bywają zmieniane po to by osiągnąć jak najlepszy efekt. Terapeuta towarzyszy klientowi w procesie zmiany, razem doświadczają nie tylko korzyści, ale również trudności w procesie, które są czymś zupełnie normalnym.

Następnym krokiem w procesie jest to by klient mógł stosować techniki sam, podtrzymując efekt terapeutyczny.

Doświadczenia procesu terapeutycznego może podjąć się każda osoba, która doświadcza jakiegokolwiek problemu - w relacjach interpersonalnych, ze spadkiem nastroju, jeżeli wymagamy od siebie zbyt dużo lub zbyt mało w swoim poczuciu. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów zawodowych, w relacjach rodzinnych, albo potrzebujecie pomocy w określeniu „co mi nie pasuje” – to trafiliście Państwo pod dobry adres.

Niektórzy klienci zgłaszają się do terapeuty również dlatego, że doświadczają różnego typu trudności, ale nie są w stanie określić co właściwie im dolega. To niezwykle ważne w procesie terapeutycznym. Gotowość do zmiany jest jednym z najważniejszych elementów.

Podejście poznawczo-behawioralne to terapia, której skuteczność oparta została na dowodach empirycznych czyli została przebadana w sposób naukowy. Oznacza to, że wszelkie techniki i metody zaproponowane przez terapeutę zostały sprawdzone pod kątem skuteczności zastosowania w procesie problemów psychicznych/psychologicznych.

Psychoterapeuta pomaga rozwikłać przyczynę problemu, a zarazem uczy zastosowania odpowiednich narzędzi do tego by objawy uległy zmniejszeniu. Wspólnie z terapeutą klient uczy się obserwować co myśli w danej sytuacji, co czuje, w jaki sposób się zachowuje jak również jak reaguje jego ciało. Terapia pomaga w przerwaniu błędnego koła negatywnych przekonań, myśli, zachowań.

Terapeuta jest w stanie przepracować z Państwem problemy doświadczane w przeszłości, które wpływają na aktualne życie.  Wspólnie pracujecie nad tym jakie reakcje to doświadczenie wywołuje. Obserwujecie i testujecie to czy problem z przeszłości rzutuje na aktualne funkcjonowanie i dlaczego tak się dzieje.

Właśnie z tego powodu warto udać się do terapeuty w momencie, gdy doświadczacie Państwo różnego typu dyskomfortu i cierpienia.

Terapia poznawczo-behawioralna skuteczna jest w leczeniu:

- zaburzeń nastroju takich jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe (CHAD), zaburzenia depresyjne, dystymia, apatia

- zaburzeń lękowych tj. klaustrofobią, lękiem przed dużymi przestrzeniami, przed pająkami, lękiem przed przyszłością, lękiem o zdrowie, lękiem społecznym, lękiem przed tym co może się wydarzyć bliskim i wymyślaniu najgorszych scenariuszy oraz wszelkimi innymi typami lęku,

- zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD) – nie tylko problemami o tle powtarzania czynności czy myśli, ale również relacyjnymi.

- zaburzeniami osobowości

- zaburzeniami odżywania tj. anoreksja, bulimia, ortoreksja czy bliżej nie określone problemy z odżywaniem

- zespołem stresu pourazowego (PTSD)

- schizofrenii

-uzależnieniach

- przy tendencjach do samouszkodzeń/ryzyka – trening regulacji emocjonalnej. 

Irmina Wągrowska i Ewelina Chwałek

Psychoterapia, Lubin, Ścinawa, Rudna, Polkowice Psychoterapia poznawczo-behawioralna - Lubin

Konsultacje psychologiczne - diagnoza

 Diagnoza psychologiczna z użyciem testów psychologicznych jest niezwykle ważnym elementem w procesie diagnozy problemów klienta. Bez określenia problemu trudno jest dalej pracować z osobą doświadczającą cierpienia – a powodem owego stanu rzeczy może być niezwykle wiele czynników.

  Diagnoza psychologiczna służy opisaniu stanu pacjenta, trudności w jego codziennym funkcjonowaniu, w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym jak również emocjonalnym. Te wszystkie czynniki są niezwykle ważne, ponieważ często różnego typu problemy łączą się i zaburzają funkcjonowanie w każdej z wyżej wymienionych sfer.  

  Dokładna diagnoza psychologiczna przyczynia się również do tego by można było poznać zasoby osoby zgłaszającej się do gabinetu psychologa lub psychoterapeuty. Dzięki określeniu mocnych stron pacjenta – psycholog lub psychoterapeuta są w stanie zastanowić się z klientem co utrudnia mu doświadczenie spokoju. Proces diagnostyczny służy również temu żeby spróbować określić jakie mechanizmy wpływają na pojawiające się problemy. Jak klient sobie z nimi radzi. Jakie stosuje strategie i techniki radzenia sobie. To również pierwszy krok do określenia celów terapeutycznych jeżeli tylko klient zdecyduje się na to by podjąć proces psychoterapeutyczny z wykwalifikowanym psychoterapeutą. Cele te w procesie terapeutycznym mogą ulegać zmianie. W diagnozie ważny jest również wywiad z klientem, który może zajmować sporo czasu. To nie tylko pytania o doświadczanie cierpienia, ale również o różnego typu choroby, których doświadcza klient, zażywane leki, przebyte urazy czy operacje. Te wszystkie czynniki są niezwykle ważne. Testy psychologiczne używane są w celu dokładnej weryfikacji problemu klienta. Zdarza się tak, że osoba, która trafia do gabinetu niekoniecznie wie co jej dolega, nie wie jak nazwać to czego doświadcza – wraz z psychologiem, który dokonuje diagnozy testowej, bądź psychoterapeutą dowiadują się co stanowi istotę problemu. 

Diagnozy psychologiczne często wykorzystywane są również w obszarze opiniowania, gdy klient postanawia zgłosić się na komisję orzekającą o stopniu niepełnosprawności. Jest to jeden z warunków, które należy spełnić przy leczeniu z działu ochrony zdrowia psychicznego, doświadczania problemów psychiatrycznych, depresyjnych, lękowych itp. Diagnoza psychologiczna oprócz diagnozy psychiatrycznej stawianej przez lekarza psychiatrę – jest jednym z warunków złożenia wniosku na komisję orzekającą. Czy to o stopień niepełnosprawności czy rentę z tytułu doświadczania choroby. 

    Badania psychologiczne wykonywane są również, gdy ktoś planuje kontynuować leczenie powyżej 182 dni i składa wniosek o tzw. zasiłek rehabilitacyjny. Badanie to jest również jak wyżej jednym z elementów zgłoszenia wniosku na komisję orzekającą zdolność powrotu do pracy lub uzyskania zasiłku rehabilitacyjnego.

    Testy wykorzystywane do diagnozy psychologicznej są różnego typu – warto już przy umawianiu się na wizytę w celu postawienia diagnozy wspomnieć o tym co jest naszym celem.  Zaoszczędzi to  frustrację  klienta, że  przyszedł z  czymś  innym,  a robi  coś innego.  Warto jest  przy zapisywaniu  się na  wizytę  powiedzieć wprost, że chcielibyśmy uzyskać diagnozę z powodów chorobowych/ renty/ zasiłku rehabilitacyjnego/ starania się o orzeczenie o niepełnosprawności, ponieważ ułatwi to w trakcie trwania procesu diagnostycznego dobranie odpowiednich metod dla klienta.

    Przed spotkaniem z psychologiem czy psychoterapeutą warto również przygotować dokumentację medyczną, którą Państwo posiadacie. Dokumentacja ta mówi o tym czego w latach/miesiącach wcześniejszych Państwo doświadczyliście. A na co diagnosta psychologiczny może spojrzeć w momencie wykonywania przez Państwa testów.

Irmina Wągrowska 


Terapia dla małżeństw i par

W moim gabinecie w Lubinie niejednokrotnie padają pytania: "Co daje terapia dla małżeństw i par?", "Ile zajmuje?", "Jak przebiega?". W związku z tym, że pojęcie to budzi tyle wątpliwości, zdecydowałam się wyjaśnić je Państwu bardziej szczegółowo. Jak sugeruje sama nazwa, terapia ta przeznaczona jest dla par małżeńskich i nieformalnych, które doświadczają problemów w związku. Pojawiają się u nich coraz częstsze kłótnie i nieporozumienia, a niejednokrotnie nawet podejrzenia o zdradę, co przekłada się na prawdziwy kryzys w relacji. Często pary opowiadają mi o konfliktach związanych ze zmianami w ich życiu, a także o poczuciu ciężaru wynikającego z natłokiem obowiązków zawodowych oraz domowych, sprawiającym, że coraz mniej czasu maję one dla siebie nawzajem lub dla całej rodziny. Dążenie do rozwoju kariery i jak najwyższych zarobków owocuje tym, że partnerzy oddalają się od siebie, doświadczają trudności w komunikacji, a nawet odczuwają ciągłą frustrację oraz wzajemną niechęć. Terapia dla małżeństw i par powstała właśnie po to, aby podejmować próby zażegnania tego rodzaju kryzysu i uratowania relacji. Dzięki niej, nawet po samodzielnych próbach naprawienia sytuacji jest jeszcze nadzieja, że uda się to z pomocą specjalisty.

Ewelina Chwałek oraz Irmina Wągrowska jako psychoterapeutki z Lubina, posiadają odpowiednio kwalifikacje do prowadzenia terapii co wpływa na jej efektywność. W czasie sesji para uczy się odpowiednio nazywać swoje emocje, uczucia i potrzeby, co ułatwia wzajemną komunikację w związku. Ze względu na to, że rozmowy te mają miejsce na neutralnym gruncie, jaki stanowi gabinet terapeutyczny, można lepiej zrozumieć oczekiwania drugiej strony, co daje nadzieję na to, że partnerzy zmienią swoje dotychczasowe zachowanie. Najbardziej kluczowe jest jednak to, aby każde z nich chciało pracować nad odbudowaniem relacji i wykształceniem w sobie umiejętności słuchania siebie nawzajem oraz komunikowania się w sposób, który nie jest krzywdzący dla drugiej strony.


W jaki sposób przebiega pierwsza konsultacja pary z psychoterapeutą?


Na konsultacje psychoterapeutyczne dla par w Lubinie można umówić się drogą telefoniczną. Uzgodnimy wtedy odpowiednią datę i godzinę wizyty, której przewidziany czas to 80 minut. Już na pierwszą wizytę partnerzy przychodzą razem. Dwa pierwsze spotkania to rozmowy z psychoterapeutą, któremu każda z osób mówi o tym, jakie trudności dostrzega w swoim związku i jakich efektów terapii oczekuje. Warto pamiętać, że odpowiednio wykwalifikowany specjalista zachowuje bezstronność, dlatego ma neutralne podejście do każdej ze stron i może obiektywnie spojrzeć na przedstawione problemy. Jeśli nadal nasuwają się Państwu jakieś pytania lub wątpliwości związane z terapią dla małżeństw i par, zachęcam do skontaktowania się z nami drogą mailową lub telefoniczną.


Ewelina ChwałekTerapia dla małżeństw, Terapia rodzin, Terapia par Wągrowska i Chwałek - psychoterapia poznawczo-behawioralna i systemowa

Terapia rodzin

Co to jest i na czym polega?

Tego rodzaju terapia kierowana jest do całych rodzin, co oznacza, że w czasie jej przebiegu w gabinecie spotykają się wszyscy jej członkowie wraz z dwojgiem specjalistów. Wizyty te mają na celu zażegnanie konfliktów i rozwiązywanie problemów rodzinnych. Psychoterapeuci uważnie słuchają potrzeb i oczekiwań każdej z osób, aby móc znaleźć najlepsze dla wszystkich rozwiązanie. Wszyscy członkowie rodziny mogą wprost wyjaśnić co czują i opowiedzieć o swoich doświadczeniach we wzajemnych relacjach. Więcej informacji na temat naszej terapii rodzin w Lubinie można znaleźć na prowadzonym przez nas blogu, gdzie staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości - klik.
Ewelina Chwałek i Irmina Wągrowska

Terapia rodzin Terapia rodzin, Psycholog, Psychoterapeuta, Wągrowska & Chwałek

O nas

Godziny przyjęć:
mgr Ewelina Chwałek (psychoterapeuta par, rodzin i małżeństw, psychoterapeuta uzależnień, psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży)
Poniedziałki 16.00 - 21.00
Czwartki 16.00 - 21.00
Piątki ustalane indywidualnie z klientem

Piątek - superwizja koleżeńska (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Godziny przyjęć:
mgr Irmina Wągrowska (
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny,  psychoterapia indywidualna dorosłych  psychoterapeuta dzieci i młodzieży)
Poniedziałki 9.00 - 14.00
Wtorki 16.00 - 21.00
Środy 16.00 - 21.00
Piątki ustalane indywidualnie z klientem


Lokalizacja

ul. Karkonoska 1c
59-300 Lubin
facebook